Új jelszó kérése
Fizetési megoldás
Forrasztóón adatlap

Értesítjűk tisztelt vásárlóinkat, hogy a forrasztóón biztonsági adatlapja az ón oldalán oninfo.pdf letőlthető

Nyitvatartás/Elérhetőség

Helyszíni kiszolgálás nincs, csak előre megrendelt és elkészült rendelések átvétele! 

Hétfő: 8-16
Kedd: 8-16
Szerda :8-16
Csütörtök:8-16
Péntek: 8-14

E-mail:info@kontel.hu

Tel:+36 1 370-3709

Fax: +36 1 370-3709

           Cím:

     1043 Budapest,

Munkásotthon u. 33-39

Tisztelt Ügyfeleink!

Kérjük, hogy megrendelésük személyes átvétele esetén csak akkor fáradjanak be üzletünkben, ha e-mail-es

vagy telefonos értesítést kaptak a megrendelt árú átvehetőségéről

Köszönettel

Kontel Kft

SOS NYÁK gyártás
Partnereink

Vásárlási feltételek

ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Az Eladó:

Név: Kontel Hiradástechnikai Alkatrésznagykereskedelmi Kft.

Székhely:1025 Budapest, Verecke u. 138/d

Cégjegyzékszám:01-09-696113/5 Fővárosi Cégbíróság

Adószám:12637584-2-41

Telephely:1043 Budapest, Munkásotthon u. 33-39

Tel./Fax.:370-3709, 369-1772, 370-0859

E-mail:kontel@t-online.hu, info@kontel.hu

 

A szolgáltatás igénybevétele:

Az adás-vételi szerződés a Vevő a web-áruházon keresztüli megrendelésének elküldésével lép életbe. A kiszállítandó illetve a megvásárolandó termékek mindaddig a Kontel.hu web-áruház tulajdonát képezik, amíg a szállítást, átvételt követően a termékek ellenértéke kiegyenlítésre nem kerül.

A fizetés módja:

A megrendelt termékek ellenértékét banki átutalással, készpénzben vagy a helyszínen bankkártyás fizetéssel egyenlítheti ki. A Vevő és az Eladó között külön megállapodás keretében lehetőség van a Vevő által megrendelt termékek előreutalásos fizetési lehetőségre is. Előre utalás esetén a Vevőnek írásban kell jeleznie e szándékát. Az Eladó az előre elkészített számlát postai vagy elektronikus úton juttatja el a Vevőnek. A Vevő, ha a megrendelésén személyes átvételt jelölt meg - az árút akkor veheti át ha a részére kiállított számlát készpénzben kifizette, vagy a bekerülési összeg kifizetését hitelt érdemlően bizonyítani tudja, vagy az összeg az Eladó bankszámláján megjelenik. Ha a Vevő futárszolgálattal történő szállítást és előreutalásos számlát kért az Eladó csak akkor adja fel az árút a Vevőnek, ha a számlán szereplő összeg az Eladó bankszámláján megjelenik.

 

Vásárlás:

A Vevő tudomásul veszi, hogy a Kontel.hu web-áruházban feladott megrendelést az Eladó általi visszaigazolás követően a megrendelt termékekre vonatkozóan az Eladó és a Vevő között adás-vételi illetve szállítási szerződés jön létre, amely szerződés a Vevőnek fizetési kötelezettséggel jár. A fizetési kötelezettség mértékét mind a helyszíni átvételnél mind az utánvétes szállításnál az Eladó által kiállított számla képezi. A megrendelések és a számlák a törvényben meghatározott módon és ideig archiválásra kerülnek, és később is elérhetők.

Abban az esetben ha a Vevő által megrendelt tételeknek csak egy része áll rendelkezésre a megrendeléskor és a vevő a hiányzó tételeket is megrendeli de a már meglévő termékek szállítását a vevő írásban kéri, a fennmaradó termékek szállításakor is a vevőnek kell megfizetni a szállítási költséget.

Árak:

A Kontel.hu web-áruházban a termékek nettó és bruttó vételárai is vannak feltüntetve. Pénznem: Magyar Forint.

Az Eladó bármikor, minden előzetes értesítés nélkül módosíthatja a web-áruház oldalain megjelenő termékek számát (bővítheti és szűkítheti is a választékot) és az azokra vonatkozó árakat. A Kontel Kft. a web-áruházban megjelenő termékek lényeges tulajdonságait, alapadatait – az elvárható legmagasabb szinten – közzéteszi. A web-áruházban a termékek mellet megjelenített képi anyagok illusztrációk, esetenként eltérhetnek a termék eredeti kinézetétől, de ez nincs hatással a termék alapvető tulajdonságaira.

A Kontel Kft. a web-árházban szereplő egyes tételekre akciós árat vezethet be, amely akciós árak a web-áruházban közzétett időintervallumon belül érvényesek. Abban az esetben ha a vevő a terméket a termékre vonatkozó akciós időn belül rendelte meg, de a termék kiszállítása az akciós időn túl nyúlik, az Eladó a terméket csak akciós áron számlázhatja.

 

Az elállás joga:

A 45/2014 (II.26) Rendelet a távollevők között kötött szerződésekről szóló törvény értelmében az árú átvételétől számított 14 (azaz tizennégy) munkanapon belül a Vevő indoklás nélkül elállhat a vásárlási szándéktól a következő feltételekkel:

Abban az esetben ha a Vevő a Kontel web-áruházban olya terméket rendelt, amely a megrendeléskor nem állt rendelkezésre az Eladó a hiányról írásos (e-mail) értesítést küld a Vevőnek. Ha Vevő megrendeli a rendelkezésre nem álló terméket és a megrendelt termék az Eladó raktárába megérkezik – az árú megérkezéséről az Eladó írásban (e-mail) tájékoztatja a Vevőt, a Vevő 14 napos elállási joga az árú átvételekor kezdődik.

A szerződéstől való elállás esetén – ha Ön az árút már átvette, illetve a futárszolgálat az árút Önnek kiszállította – az árú visszaszállításának költségét Önnek kell megfizetnie! 45/2014 (II.26) Korm. rendelet 11.§ j. bekezdés. A visszaszállítás költsége 1500.-Ft.

45/2014 (II.26) Korm. rendelet 11.§ j. bekezdés rendelkezése szerint a termék postai küldeményként nem küldhető vissza.

Ha Ön elállási jogát gyakorolni kívánja, az e szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről egyértelmű nyilatkozatban (postán, faxon vagy e-mailben küldött levél útján) értesítenie kell a Kontel Kft. - t. Az elállási határidő betartása céljából elegendő, ha Ön ezen időtartam lejárta előtt elküldi az elállás jogának gyakorlására vonatkozó értesítést.

45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 29 §. (i) bekezdés rendelkezésének megfelelően nem gyakorolhatja a Vevő az elállás jogát, ha: lezárt csomagolású hang – illetve képfelvétel valamint számítógépes szoftver példányának átvétele tekintetében, ha az átvételt követően a Vevő a csomagolást felbontotta.

45/2014 (II.26) Korm. rendelet 29 §. (b) bekezdés rendelkezésének megfelelően nem gyakorolhatja a Vevő az elállás jogát: olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható a rendeletben meghatározott 14 napos elállási időtartam alatt is lehetséges ingadozásoktól függ.

Ha a vevő - helyszíni átvét esetén - az elállási jog határidejének lejárta után 2 héttel sem veszi át az árút, és írásban sem jelezte az árú átvételének konkrét időpontját, úgy az eladó a 2. hét lejárta után a megrendelést automatikusan sztornírozza.

Nem élhet az elállás jogával a Vevő, ha a megrendelt termék a Vevő – írásban egyeztetett -egyedi igényének megfelelően készült el.

A jelenleg hatályos szabályozás szerint viszont kizárólag természetes személyek minősülnek fogyasztónak és ők is csak akkor, ha a szakmájuk, önálló foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységük körén kívül járnak el. Ha tehát a vásárló cég nevére kéri a számlát, akkor utóbb nem állhat el.


Az elállás joghatásai:


Ha Ön eláll a szerződéstől, az Öntől beérkezett minden kifizetést haladéktalanul, de legkésőbb az Ön e szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről szóló értesítésének kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítünk, ideértve a szállítási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos szállítási módtól az Ön döntése alapján történő eltérésből adódnak.) A visszatérítés során ugyanazt a kifizetési módot alkalmazzuk, mint amelyet Ön az eredeti ügylet során alkalmazott, kivéve, ha Ön más kifizetési módhoz kifejezetten beleegyezését adja; mindenesetre ezen visszatérítés következményeképpen Önt semmilyen díj nem terheli.

Abban az esetben, ha Ön a rendeléskor olyan terméket rendelt meg, amely a megrendelés pillanatában nem volt raktárkészleten, erről írásban (e-mail) tájékoztatást kapott és a tájékoztatásban közöltük Önnel, a termék várható beérkezési idejét valamint nettó árát és azt Ön jóváhagyólag írásban tudomásul vette (e-mail) – amely tudomásulvétel – egyben felhatalmazza az eladót a termék beszerzésére. A fenti esetben Ön nem élhet már az elállás jogával.

45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 23 §. (4) bekezdés rendelkezésének megfelelően a termék adás vételére irányuló szerződés esetén a vállalkozás mindaddig visszatarthatja a meghatározott (visszafizetendő) összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.

- Az elállás joga a Kontel.hu web-áruházban vásárolt termékekre vonatkozik. Az elállás joga csak akkor érvényesíthető, ha a Vevő bontatlan vagy bontott, de hiánytalan csomagolásban, sérülésmentesen visszajuttatja az árút az eladó címére a vásárláskor kapott számla csatolásával . Az elállás joga nem érvényesíthető a hiányosan, sérült állapotban visszaérkező termékekre, amennyiben a termék károsodása azután keletkezett, hogy a Vevő átvette azt.

Az Eladó követelheti a Vevőtől a termékben, termékekben okozott kár megtérítését, amennyiben a kár a nem rendeltetésszerű használatból, a termék nem megfelelő kezeléséből adódott.

A szerződéstől való elállás esetén – ha Ön az árút már átvette, illetve a futárszolgálat az árút Önnek kiszállította – az árú visszaszállításának költségét Önnek kell megfizetnie! 45/2014 (II.26) Korm. rendelet 11.§ j. bekezdés.

45/2014 (II.26) Korm. rendelet 11.§ j. bekezdés rendelkezése szerint a termék postai küldeményként nem küldhető vissza.

 

A felelősség korlátozása:

Az Eladó nem felelős az alábbiakért:

- Az Eladó nem vállal felelősséget bármely okból a termék használata során jelentkező károkért.

- Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, amely megakadályozza a web-áruház akadálytalan működését és a web-áruházban történő vásárlást.

- Az Eladó nem vonható felelősségre semmilyen vis-major esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatban, amely nem az irányítása alatt áll.

Garancia:

Az Eladó a web-áruházban található egyes termékekre garanciát vállal. A garancia az Eladó által kibocsátott számla bemutatásával érvényesíthető. Az Eladó kizárólag minőségi hibákért vállal garanciát, az egyéb, a használat során vagy nem rendeltetésszerű használatból eredő károsodásokért garanciát nem nyújt és felelősséget nem vállal. Amennyiben a Vevő a web-áruház választéklistájában számítástechnikai terméket, vagy számítógép kiegészítőt vásárol, akkor a törvényi előírásoknak megfelelően 1 év jótállást vállal az Eladó. Az új tartós fogyasztási cikkekre a jogszabály egy éves jótállási határidőt ír elő, amely az átadás vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

A jótállás alá tartozó termékek esetében, ha a fogyasztó a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az Eladó nem választhatja az áru kijavítását, hanem köteles a meghibásodott árut - amennyiben van ugyanolyan árucikke - előzetes vizsgálat nélkül azonnal kicserélni. Ha a fogyasztási cikk átmenetileg nincs az Eladó üzletében vagy raktárában az Eladónak törekednie kell arra, hogy a kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Hibás teljesítés esetén a fogyasztó nemcsak szavatossági, illetve jótállási igényt érvényesíthet, de kérheti a hibás teljesítéssel okozott kára megtérítését is.

A garanciális csere terméket az Eladó - ha lehetőség van rá - a telephelyén adja át a vevőnek, ha erre nincs lehetőség az Eladó a saját költségén juttatja el a terméket a Megrendelőnek.

Az Eladó követelheti a Vevőtől a termékben, termékekben okozott kár megtérítését, amennyiben a kár a nem rendeltetésszerű használatból, a termék nem megfelelő kezeléséből adódott.

 

Adatkezelés:

A Kontel Kft., mint a web-áruház üzemeletetője kijelenti, hogy a web-áruházba regisztrált ügyfelek adatait bizalmasan kezeli. Az adatokat harmadik személynek nem adja át, kivételt képeznek ez alól az államigazgatási szervek által hivatalos megkeresés útján adott adatszolgáltatás. A Kontel Kft. az adatbázisában szereplő adatokat kimondottan és elsősorban a kereskedelmi tevékenysége és saját információinak (reklám) használja fel. A Kontel Kft. web-áruház adatbázisa védett, mások által nem hozzáférhető adathordozókon vannak tárolva.

Az Eladó a tudomására jutott adatokat az  "Személyes adatok védelméről" szóló 1992. évi LXIII. törvény és a Kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló az 1995. évi CXIX. törvény előírásainak megfelelően kezeli, ezeket az adatokat kizárólag a megrendelés, hibaelhárítás és egyéb, az ügyfél által megjelölt célok kielégítésére használja fel. 

A megrendelés során az Eladó olyan adatot kér- név, cím, telefonszám-, amely szükséges az Ön számlájának megfelelő kiállításához, valamint a megrendelt árucikk pontos kiszállításához. A hibásan megadott vagy hiányos adatokból eredő kellemetlenségekért vagy ilyen okból a teljesítés elmaradásáért az Eladó felelősséget nem vállal.

 

 

Jogi nyilatkozat

 

Eladó kijelenti, hogy tevékenységét a jogszabályoknak megfelelően látja el, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény, valamint a kereskedelmi tevékenység végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet szabályai szerint működik.

A vitás kérdésekben az Eladó és a Vevő a Ptk.-ban foglaltak szerint jár el.

 

Panaszügyintézés:

A Kontel Kft  békéltető testületi eljárásban is együttműködik. A Békéltetői Testülettel kapcsolatos információk és a Békéltetői Testületek elérhetőségei ide kattintva tekinthetők meg (pdf formátumban).

Az online vitarendezési platform is rendelkezésükre áll, melyhez szükséges vállalkozásunk e-mail címe is, ami  info@kontel.hu.

Az online vitarendezési platform felhasználható a vitás kérdések rendezéséhez, valamint az online vitarendezési platform felhasználható az online adásvételi és szolgáltatási szerződésekből eredő fogyasztói jogviták rendezéséhez.

 

ODR

link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

 

A Megrendelő észrevételeit, a web-áruházzal illetve működésével kapcsolatos kérdéseit, panaszait a következő elérhetőségeken teheti meg:

Telefon:370-3709, 369-1772. 370-0859 (hétfő-csütörtök 7-16 , péntek 8-14 óra között)

E-mail: kontel@t-online.hu, info@kontel.hu

Levelezési cím:1043 Budapest, Munkásotthon u. 33-39

Az Eladó a megjelölt elérhetőségeken beérkezett kérdésekre, megkeresésekre 3 munkanapon belül válaszol.

 

Adatkezelés

Adatkezelés:

A Kontel Kft., mint a web-áruház üzemeletetője kijelenti, hogy a web-áruházba regisztrált ügyfelek adatait bizalmasan kezeli. Az adatokat harmadik személynek nem adja át, kivételt képeznek ez alól az államigazgatási szervek által hivatalos megkeresés útján adott adatszolgáltatás. A Kontel Kft. az adatbázisában szereplő adatokat kimondottan és elsősorban a kereskedelmi tevékenysége és saját információinak (reklám) használja fel. A Kontel Kft. web-áruház adatbázisa védett, mások által nem hozzáférhető adathordozókon van tárolva. Az adatkezelő informatikia eszközein tárolt adatok maximálisan védettek, az adatkezelő garantálja, hogy azokat harmadik félnek nem adja át, továbbá garantálja, hogy a tárolt adatokhoz illetéktelenek ne férhessenek hozzá. Az adatkezelő mindenkor biztosítja, hogy a web-áruház adminisztrációs felületéhez csak a web-áruház erre feljogosított személye (személyek) férhtnek hozzá.

 

Az adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha az érintett egyértelmű megerősítő cselekedettel, például írásbeli – ideértve az elektronikus úton tett –, vagy szóbeli nyilatkozattal önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja a természetes személyt érintő személyes adatok kezeléséhez. Ilyen hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett valamely internetes honlap megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi. A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés ezért nem minősül hozzájárulásnak. A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni. Ha az érintett hozzájárulását elektronikus felkérést követően adja meg, a felkérésnek egyértelműnek és tömörnek kell lennie, és az nem gátolhatja szükségtelenül azon szolgáltatás igénybevételét, amely vonatkozásában a hozzájárulást kérik.

Az Eladó a tudomására jutott adatokat az  "Személyes adatok védelméről" szóló 1992. évi LXIII. törvény és a Kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló az 1995. évi CXIX. törvény előírásainak megfelelően kezeli, ezeket az adatokat kizárólag megrendelés, hibaelhárítás és egyéb, az ügyfél által megjelölt célok kielégítésére használja fel. 

GDPR lehetőséget biztosít a látogatónak arra, hogy a profilalkotást megtagadja. Nyilatkozhat úgy a vásárló, hogy a személyes adatainak felhasználását csak a megrendelés teljesítésére korlátozza.

A megrendelés során az Eladó olyan adatot kér: név, cím, telefonszám, e-mail, szállítási cím (amennyiben az más mint a a megrendelő címe) amely szükséges az Ön számlájának megfelelő kiállításához, valamint a megrendelt árucikk pontos kiszállításához. A hibásan megadott vagy hiányos adatokból eredő kellemetlenségekért vagy ilyen okból a teljesítés elmaradásáért Eladó felelősséget nem vállal.

 

Webáruház készítés