Kérdése van? Hívjon minket! 06 1 370 3709

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
ÁSZF

Általános szerződési feltételek

 

Az Eladó:

Név : Kontel Híradástechnikai Alkatrésznagykereskedelmi kft.

Székhely:1025 Budapest, Verecke u. 138/d

Cégjegyzékszám :0 1 -09 -69 6113 / 5 Fővárosi Cégbíróság

Adószám: 12637 584-2-41

Telephely:1043 Budapest, Munkásotthon u. 33-39

Tel./Fax. :37 0-37 09, 369 -17 7 2, 370-0859

E-mail :kontel@t-online.hu, info@kontel.hu

 

A szolgáltatás igénybevétele:

Az adás-vételi szerződés a Vevő a web-áruházon keresztüli megrendelésének elküldésével lép

életbe.

A kiszállítandó illetve a -megvásárlandó termékek mindaddig a Kohtel.hu web-áruház

tulajdonát képezik, amíg a szállítást, átvételt követően a termékek ellenértéke kiegyenlítésre

nem kerül.

A fizetés módja:

A megrendelt termékek ellenértékét

banki előre átutalással,

utánvétellel

vagy a helyszínen kézpénzzel bankkártyás fizetéssel egyenlítheti ki :

Előre utalás esetén a Vevőnek írásban kell jeleznie e szándékát Az Eladó az előre elkészített

számlát postai vagy elektronikus úton juttatja el a Vevőnek,

A Vevő, ha a megrendelésén személyes átvételt jelölt meg - az árut akkor veheti át ha a

részére kiállított számlát készpénzben kifizette, vagy a bekerülési összeg kifizetését hitelt

érdemlően bizonyítani tudja, vagy az összeg az Eladó bankszámláján megjelenik.

Ha a Vevő futárszolgálattal történő szállítást és előreutalásos számlát kért az Eladó csak

akkor adja fel az árut a Vevőnek, ha a számlán szereplő összeg az Eladó bankszámlétlán

megjelenik.

 

Vásárlás:

A Vevő tudomásul veszi, hogy a Kontel.hu web-áruházban feladott megrendelést az Eladó

általi visszaigazolás követően a megrendelt termékekre vonatkozóan az Eladó és a Vevő

között adás-vételi illetve szállítási szerződés jön létre, amely szerződés a Vevőnek fizetési

kötelezettséggel jár.

A fizetési kötelezettség mértékét mind a helyszíni átvételnél mind az utánvétes szállításnál az

Eladó által kiállított számlaképezi. A megrendelések és a számlák a törvényben

meghatározott módon és ideig archiválásra kerülnek, és később is elérhetők.

Abban az esetben ha a Vevő által megrendelt tételeknek csak egy része áll rendelkezésre a

megrendeléskor és a vevő a hiányzó tételeket is megrendeli de a már meglévő termékek

szállítását a vevő írásban kéri, a fennmaradó termékek szállításakor is a vevőnek kell

megfizetni a szállítási költséget.

Árak:

A kontel.hu web-áruházban a termékek nettó és bruttó vételárai is vannak feltüntetve.

Pénznem: Magyar Forint.

Az Eladó bármikor, minden előzetes értesítés nélkül módosíthatja a web-áruház oldalain

megjelenő termékek számát (bővítheti és szűkítheti is a választékot) és az azokra vonatkozó

árakat.

A Kontel Kft. a web-áruházban megjelenő termékek lényeges tulajdonságait, alapadatait, az

elvárható legmagasabb szinten közzéteszi. A web-áruházban a termékek mellet

megjelenített képi anyagok - illusztrációk, esetenként eltérhetnek a termék eredeti

kinézetétől, - de ez nincs hatással a termék alapvető tulajdonságaira.

A Kontel Kft. a web-áruházban szereplő egyes tételekre akciós árat vezethet be, amely akciós

árak a web-áruházban közzétett időintervallumon belül érvényesek. Abban az esetben ha a

Vevő a terméket a termékre vonatkozó akciós időn belül rendelte meg, de a termék kiszállítása

az akciós időn túl nyúlik, az Eladó a terméket csak akciós áron számlázhatja.

A web-áruházban rendelhető tételek mennyisége és ára a raktári készlet függvénye. A

szerződéstől való elállás esetén - ha Ön az árut már átvette, illetve a futárszolgálat az árut

Önnek kiszállította - az áru visszaszállításának költségét Önnek kell megfizetnie! 45/20t4

(II.26) Korm. rendelet 1 1 .§ j. bekezdés. A visszaszállítás költsége 1500.-Ft.

Amennyiben a rendelt mennyiséget nem fedezi a raktárkészlet a fennmaradt darabszámra nem

tudjuk garantálni az aktuális árat.

 

Szállítás

 

A megrendelt áruk összekészítése beérkezési sorrendben történik, a csomagfeladást 1-4 nap között tudjuk vállalni.

A feladásról a címzett e-mail értesítést kap.

A feladott csomagokat a futárszolgálat a következő munkanapon kézbesíti.

A web-áruházban rendelt anyagokat a GLS, a nagyobb terjedelmű anyagokat a partner futárszolgálat végzi.

 

Az elállás joga:

A 45/2014(II.26) Rendelet a távollevők közötti szerződéskötésről szóló törvény értelmében az árú átvételétől számított 14 (azaz tizennégy) munkanapon belül a Vevő indoklás nélkül elállhat a vásárlás szándékától a következő feltételekkel:

A szerződéstől való elállás esetén – ha Ön az árut már átvette, illetve a futárszolgálat az árut Önnek kiszállította- az áru visszaszállításának költségét Önnek kell megfizetnie! 45/2014(II.26 Korm. Rendelet 11.§ j. bekezdés. A visszaszállítás költsége 1500.- Ft.

A 45/2014(II.26) Korm. Rendelet 11.§ j. bekezdés rendelkezése szerint a termék postai küldeményként nem küldhető vissza.

Abban az esetben ha a Vevő a Kontel web-áruházban olyan terméket rendelt amely a megrendeléskor nem állt rendelkezésre az Eladó a hiányról írásbeli (e-mail) értesítést küld a Vevőnek.

Ha a Vevő megrendeli a rendelkezésre nem álló terméket és a megrendelt termék az Eladó raktárába megérkezik – az áru megérkezéséről az Eladó írásban (e-mail) tájékoztatja a Vevőt.

Ha Ön az elállási jogát gyakorolni kívánja, az e szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről egyértelmű nyilatkozatban (postán, faxon vagy e-mailben küldött levél útján) értesítenie kell a Kontel Kfz.-t. Az elállási határidő betartása céljából elegendő, ha Ön ezen időtartam lejárta előtt elküldi az elállás jogának gyakorlására vonatkozó értesítést.

 

Szállítás

A megrendelt áruk összekészítése beérkezési sorrendben történik, a csomag feladást 1-4 nap között tudjuk vállalni.

A feladásról a címzett e-mail értesítést kap.

A feladott csomagokat a futárszolgálat a feladást követő munkanapon kézbesíti.

A web-áruházban rendelt csomagokat a GLS, a nagyobb terjedelmű anyagokat a partner futárszolgálat végzi.

A 45/2014 (II.26) Korm. rendelet 29 §.(b) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően nem gyakorolhatja a Vevő az elállás jogát: olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható a rendeletben meghatározott napos elállási időtartam alatt is lehetséges ingadozásoktól függ.

ha a Vevő – helyszíni átvét esetén -  az elállási jog határidejének lejárta után 2 héttel sem veszi át az árut, és írásban sem jelezte az áru átvételének konkrét időpontját, úgy az Eladó a 2. hét lejárta után a megrendelést automatikusan sztornírozza.

Nem élhet az elállás jogával a Vevő ha a megrendelt termék a Vevő írásban egyeztetett – egyedi igényének megfelelően készült el.

A jelenleg hatályos szabályozás szerint viszont kizárólag természetes személyek minősülnek fogyasztónak és ők is csak akkor, ha szakmájuk, önálló foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységük körén kívül járnak el. Ha tehát a vásárló cég nevére kéri a számlát, akkor utóbb nem állhat el.

 

Az elállás joghatásai

 

Ha Ön eláll a szerződéstől, az Öntől beérkezett minden kifizetést haladéktalanul, de legkésőbb az Ön e szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről szóló értesítésének kézhezvételétől számított napon belül visszatérítünk, ide értve a szállítási költséget is (Kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek az általunk felkínált, legolcsóbb, szokásos szállítási módtól az Ön döntése alapján történő eltérésből adódnak.) A visszatérítés során ugyanazt a kifizetési módot alkalmazzuk, min amelyet Ön az eredeti ügylet során alkalmazott, kivéve ha Ön más kifizetési módhoz kifejezetten beleegyezését adja; mindenesetre ezen visszatérítés következményeképp Önt semmilyen díj nem terheli.

Abban az esetben, ha Ön rendeléskor olyan termékeket rendelt meg, amely a megrendelés pillanatában nem volt raktárkészleten, erről írásba (e-mail) tájékoztatást kapott és a tájékoztatásban közöltük Önnel a termék várható beérkezési idejét, valamint nettó árát és azt Ön jóváhagyólag írásban tudomásul vette (e-mail)- amely tudomásulvétel- egyben felhatalmazza az Eladót a termék beszerzésére. A fenti esetben Ön nem élhet már az elállás jogával.

A 45/2014 (II.26) Korm. rendelet 23 §(4) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a termék adás-vételére irányuló szerződés esetén a vállalkozás mindaddig visszatarthatja a meghatározott (visszafizetendő) összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.

Az elállás joga a Kontel.hu web-áruházbab vásárolt termékekre vonatkozik. Az elállás joga csak akkor érvényesíthető, ha a Vevő a bontatlan, vagy bontott, de hiánytalan csomagolásba, sérülésmentesen visszajuttatja az árut az Eladó címére a vásárláskor kapott számla csatolásával. Az elállás joga nem érvényesíthető a hiányosan, sérült állapotban visszaérkező termékekre, amennyiben a termék károsodása azután keletkezett, hogy a Vevő átvette azt.

Az Eladó követelheti a Vevőtől a termékben, termékekben okozott kár megtérítését, amennyiben a kár a nem rendeltetésszerű használatból, a termék nem megfelelő kezeléséből adódott.

A szerződéstől való elállás esetén – ha Ön az árut már átvette, illetve a futárszolgálat az árut Önnek kiszállította – az áru visszaszállításának költségét Önnek kell megfizetnie. 45/2014 (II.26) Korm. rendelet 11.§ j. bekezdés.

A 45/2014 (II.26) Korm. rendelet 11 §. j bekezdés rendelkezése szerint a termék postai küldeményként nem küldhető vissza.

 

A felelősség korlátozása

 

Az Eladó nem felelős az alábbiakért:

  • Az Eladó nem vállal felelősséget bármely okból a termék használata során jelentkező károkért.
  • Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, amely megakadályozza a web-áruház akadálytalan működését és a web-áruházban történő vásárlást.
  • Az Eladó nem vonható felelősségre semmilyen vis-major esetén vagy bármely eseménnyel kapcsolatbabaan, amely nem az irányítása alatt áll.

 

Garancia

 

Az Eladó a web-áruházban egyes termékekre garanciát vállal. A garancia az Eladó által kibocsátott számla bemutatásával érvényesíthető. Az Eladó kizárólag minőségi hibákért vállal garanciát az egyéb, a használat során vagy a nem rendeltetésszerű használatból eredő károsodásokért garanciát nem nyújt és felelősséget nem vállal. Amennyiben a Vevő a we-áruhát választéklistájában számítástechnikai terméket vagy számítógép kiegészítőt vásárol, akkor a törvényi előírásoknak megfelelően1 év jótállást vállal az Eladó. Az út, tartós fogyasztási cikkekre a jogszabály egy éves jótállási határidőt ír elő, amely az átadás vagy ha az üzembehelyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

A jótállás alá tartozó termékek esetében, ha a fogyasztó a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az Eladónem választhatja az áru kijavítását, hanem köteles az árut – amennyiben van ugyanolyan árucikke – előzetes vizsgálat nélkül azonnal kicserélni. ha a fogyasztási cikk átmenetileg nincs az Eladó üzletében vagy raktárában az Eladónak törekednie kell arra, hogy a kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Hibás teljesítés esetén a fogyasztó nem csak a szavatossági illetve jótállási igényt érvényesíthet, de kérheti a hibás teljesítéssel okozott kár megtérítését is. A garanciális terméket az Eladó – ha lehetőség van rá-  a telephelyén adja át a Vevőnek, ha erre nincs lehetőség az Eladó saját költségén juttatja el a terméket a Megrendelőnek.

Az Eladó követelheti a Veőtől a termékben, termékekben okozott kár megtérítését, amennyiben a kár nem rendeltetésszerű használatból, a termék nem megfelelő kezeléséből adódott.

 

Adatkezelés

 

A kontel Kft. mint a web-áruház üzemeltetője kijelenti, hogy a web-áruházba regisztrált ügyfelek adtait bizalmasan kezeli. Az adatokat harmadik személynek nem adja át, kivételt képeznek ez alól az államigazgatási szervek által hivatalos megkeresés útján adott adatszolgáltatás. A Kontel Kft. az adatbázisban szereplő adatokat kimondottan és elsősorban a kereskedelmi tevékenysége és saját információkra (reklám) használja fel. A kontel Kft. web-áruház adatbázisa védett, mások által nem hozzáférhető adathordozókon van tárolva.

Az Eladó a tudomására jutott adatokat a „ Személyes adatok védelméről” szóló 1992 évi LXIII törvény és a Kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név – és lakcímadatok kezeléséről szóló az 1995 évi CXIX törvény előírásainak megfelelően kezeli, ezeket az adatokat kizárólag a megrendelés, hibaelhárítás és egyéb az ügyfél által megjelölt célok kielégítésére használja fel.

A megrendelés során az Eladó olyan adatot kér- név, cím telefonszám, amely szükséges az Ön számlájának megfelelő kiállításához, valamint a megrendelt árucikk pontos kiszállításához. A hibásan megadott adatokból eredő kellemetlenségekért vagy ilyen okból a teljesítés elmaradásáért az Eladó felelősséget nem vállal.

 

Jogi nyilatkozat

 

Az Eladó kijelenti, hogy tevékenységét a jogszabályoknak megfelelően látja el, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kérdéseiről szóló 2001 évi CVIII. törvény, a kereskedelemről szóló 2005 évi CLXIV. törvény és szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009 évi LXXVI. törvény, valamint a kereskedelmi tevékenység végzésének feltételeiről szóló 210/2009 (IX.29) Korm. rendelet szabályai szerint működik.

A vitás kérdésekben az Eladó és a Vevő a Ptk.- ban foglaltak szerint jár el.

 

Panaszügyintézés:

 

A Kontel Kft. Békéltető Testületi eljárásban is együttműködik. A Békéltető Testülettel kapcsolatos információk és a Békéltető Testület elérhetősége ide kattintva tekinthető meg.

Az on-line vitarendezési plattform is rendelkezésükre áll, amelyhez szükséges vállalkozásunk e-mail címe is, ami: info@kontel.hu.

Az online vitarendezési plattform felhasználható a vitás kérdések rendezéséhez, valamint az on-line vitarendezési plattform felhasználható az on-line adásvételi és szolgáltatási szerződésekből adódó fogyasztói jogviták rendezéséhez.

 

ODR

 

Link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

A Megrendelő észrevételeit a web-áruházzal illetve működésével kapcsolatos kérdéseit, panaszait a következő elérhetőségeken teheti meg:

Telefon: +361 370-3709, +361 370-0859 (hétfő-csütörtök.7-16 óráig, péntek: 8-14 óra között)

E-mail: kontel@t-online.hu, info@kontel.hu

Levelezési cím: 1043 Budapest, Munkásotthon u. 33-39

Az Eladó a megadott elérhetőségeken beérkezett kérdésekre, megkeresésekre 3 munkanapon belül válaszol.

Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelés

Adatkezelés:

A Kontel Kft., mint a web-áruház üzemeletetője kijelenti, hogy a web-áruházba regisztrált ügyfelek adatait bizalmasan kezeli. Az adatokat harmadik személynek nem adja át, kivételt képeznek ez alól az államigazgatási szervek által hivatalos megkeresés útján adott adatszolgáltatás. A Kontel Kft. az adatbázisában szereplő adatokat kimondottan és elsősorban a kereskedelmi tevékenysége és saját információinak (reklám) használja fel. A Kontel Kft. web-áruház adatbázisa védett, mások által nem hozzáférhető adathordozókon van tárolva. Az adatkezelő informatikia eszközein tárolt adatok maximálisan védettek, az adatkezelő garantálja, hogy azokat harmadik félnek nem adja át, továbbá garantálja, hogy a tárolt adatokhoz illetéktelenek ne férhessenek hozzá. Az adatkezelő mindenkor biztosítja, hogy a web-áruház adminisztrációs felületéhez csak a web-áruház erre feljogosított személye (személyek) férhtnek hozzá.

 

Az adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha az érintett egyértelmű megerősítő cselekedettel, például írásbeli – ideértve az elektronikus úton tett –, vagy szóbeli nyilatkozattal önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja a természetes személyt érintő személyes adatok kezeléséhez. Ilyen hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett valamely internetes honlap megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi. A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés ezért nem minősül hozzájárulásnak. A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni. Ha az érintett hozzájárulását elektronikus felkérést követően adja meg, a felkérésnek egyértelműnek és tömörnek kell lennie, és az nem gátolhatja szükségtelenül azon szolgáltatás igénybevételét, amely vonatkozásában a hozzájárulást kérik.

Az Eladó a tudomására jutott adatokat az  "Személyes adatok védelméről" szóló 1992. évi LXIII. törvény és a Kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló az 1995. évi CXIX. törvény előírásainak megfelelően kezeli, ezeket az adatokat kizárólag megrendelés, hibaelhárítás és egyéb, az ügyfél által megjelölt célok kielégítésére használja fel. 

GDPR lehetőséget biztosít a látogatónak arra, hogy a profilalkotást megtagadja. Nyilatkozhat úgy a vásárló, hogy a személyes adatainak felhasználását csak a megrendelés teljesítésére korlátozza.

A megrendelés során az Eladó olyan adatot kér: név, cím, telefonszám, e-mail, szállítási cím (amennyiben az más mint a a megrendelő címe) amely szükséges az Ön számlájának megfelelő kiállításához, valamint a megrendelt árucikk pontos kiszállításához. A hibásan megadott vagy hiányos adatokból eredő kellemetlenségekért vagy ilyen okból a teljesítés elmaradásáért Eladó felelősséget nem vállal.