Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Fizetési megoldás
Nyitvatartás/Elérhetőség

Hétfő: 8-16
Kedd: 8-16
Szerda :8-16
Csütörtök:8-16
Péntek: 8-14

E-mail:info@kontel.hu

Tel:+36 1 370-3709

Fax: +36 1 370-3709

           Cím:

     1043 Budapest,

Munkásotthon u. 33-39

FIGYELEM!

Kérjük azon megrendelőinket akik személyesen szeretnék átvenni a megrendelt árut, hogy az áruért telefonon vagy e-mailban történt értesítés után szíveskedjenek telephelyünkre befáradni.

Kérjük azon vásárlóinkat, akik a megrendelt termék (ek) árát előreutalással szeretnék kiegyenlíteni, hogy a termékek

bekerülési összegét csak akkor utálják át, ha már megkapták a cégünk által elektronikus úton Önökhöz eljuttatott számlát.

SOS NYÁK gyártás

Vásárlási feltételek

ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Az Eladó:

Név: Kontel Hiradástechnikai Alkatrésznagykereskedelmi Kft.

Székhely:1025 Budapest, Verecke u. 138/d

Cégjegyzékszám:01-09-696113/5 Fővárosi Cégbíróság

Adószám:12637584-2-41

Telephely:1043 Budapest, Munkásotthon u. 33-39

Tel./Fax.:370-3709, 369-1772, 370-0859

E-mail:kontel@t-online.hu, info@kontel.hu

 

A szolgáltatás igénybevétele:

Az adás-vételi szerződés a Vevő a web-áruházon keresztüli megrendelésének elküldésével lép életbe. A kiszállítandó illetve a megvásárolandó termékek mindaddig a Kontel.hu web-áruház tulajdonát képezik, amíg a szállítást, átvételt követően a termékek ellenértéke kiegyenlítésre nem kerül.

A fizetés módja:

A megrendelt termékek ellenértékét banki átutalással, készpénzben vagy a helyszínen bankkártyás fizetéssel egyenlítheti ki. A Vevő és az Eladó között külön megállapodás keretében lehetőség van a Vevő által megrendelt termékek előreutalásos fizetési lehetőségre is. Előre utalás esetén a Vevőnek írásban kell jeleznie e szándékát. Az Eladó az előre elkészített számlát postai vagy elektronikus úton juttatja el a Vevőnek. A Vevő, ha a megrendelésén személyes átvételt jelölt meg - az árút akkor veheti át ha a részére kiállított számlát készpénzben kifizette, vagy a bekerülési összeg kifizetését hitelt érdemlően bizonyítani tudja, vagy az összeg az Eladó bankszámláján megjelenik. Ha a Vevő futárszolgálattal történő szállítást és előreutalásos számlát kért az Eladó csak akkor adja fel az árút a Vevőnek, ha a számlán szereplő összeg az Eladó bankszámláján megjelenik.

 

Vásárlás:

A Vevő tudomásul veszi, hogy a Kontel.hu web-áruházban feladott megrendelést, az Eladó általi visszaigazolás követően a megrendelt termékekre vonatkozóan az Eladó és a Vevő között adás-vételi illetve szállítási szerződés jön létre, amely szerződés a Vevőnek fizetési kötelezettséggel jár. A fizetési kötelezettség mértékét mind a helyszíni átvételnél mind az utánvétes szállításnál az Eladó által kiállított számla képezi. A megrendelések és a számlák a törvényben meghatározott módon és ideig archiválásra kerülnek, és később is elérhetők.

Abban az esetben ha a Vevő által megrendelt tételeknek csak egy része áll rendelkezésre a megrendeléskor és a vevő a hiányzó tételeket is megrendeli de a már meglévő termékek szállítását a vevő írásban kéri, a fennmaradó termékek szállításakor is a vevőnek kell megfizetni a szállítási költséget.

Árak:

A Kontel.hu web-áruházban a termékek nettó és bruttó vételárai is vannak feltüntetve. Pénznem: Magyar Forint.

Az Eladó bármikor, minden előzetes értesítés nélkül módosíthatja a web-áruház oldalain megjelenő termékek számát (bővítheti és szűkítheti is a választékot) és az azokra vonatkozó árakat. A Kontel Kft. a web-áruházban megjelenő termékek lényeges tulajdonságait, alapadatait – az elvárható legmagasabb szinten – közzéteszi. A web-áruházban a termékek mellet megjelenített képi anyagok illusztrációk, esetenként eltérhetnek a termék eredeti kinézetétől, de ez nincs hatással a termék alapvető tulajdonságaira.

A Kontel Kft. a web-árházban szereplő egyes tételekre akciós árat vezethet be, amely akciós árak a web-áruházban közzétett időintervallumon belül érvényesek. Abban az esetben ha a vevő a terméket a termékre vonatkozó akciós időn belül rendelte meg, de a termék kiszállítása az akciós időn túl nyúlik, az Eladó a terméket csak akciós áron számlázhatja.

 

Az elállás joga:

A 45/2014 (II.26) Rendelet a távollevők között kötött szerződésekről szóló törvény értelmében az árú átvételétől számított 14 (azaz tizennégy) munkanapon belül a Vevő indoklás nélkül elállhat a vásárlási szándéktól a következő feltételekkel:

Abban az esetben ha a Vevő a Kontel web-áruházban olya terméket rendelt, amely a megrendeléskor nem állt rendelkezésre az Eladó a hiányról írásos (e-mail) értesítést küld a Vevőnek. Ha Vevő megrendeli a rendelkezésre nem álló terméket és a megrendelt termék az Eladó raktárába megérkezik – az árú megérkezéséről az Eladó írásban (e-mail) tájékoztatja a Vevőt, a Vevő 14 napos elállási joga az árú átvételekor kezdődik.

A szerződéstől való elállás esetén – ha Ön az árút már átvette, illetve a futárszolgálat az árút Önnek kiszállította – az árú visszaszállításának költségét Önnek kell megfizetnie! 45/2014 (II.26) Korm. rendelet 11.§ j. bekezdés. A visszaszállítás költsége 1500.-Ft.

45/2014 (II.26) Korm. rendelet 11.§ j. bekezdés rendelkezése szerint a termék postai küldeményként nem küldhető vissza.

Ha Ön elállási jogát gyakorolni kívánja, az e szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről egyértelmű nyilatkozatban (postán, faxon vagy e-mailben küldött levél útján) értesítenie kell a Kontel Kft. - t. Az elállási határidő betartása céljából elegendő, ha Ön ezen időtartam lejárta előtt elküldi az elállás jogának gyakorlására vonatkozó értesítést.

45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 29 §. (i) bekezdés rendelkezésének megfelelően nem gyakorolhatja a Vevő az elállás jogát, ha: lezárt csomagolású hang – illetve képfelvétel valamint számítógépes szoftver példányának átvétele tekintetében, ha az átvételt követően a Vevő a csomagolást felbontotta.

45/2014 (II.26) Korm. rendelet 29 §. (b) bekezdés rendelkezésének megfelelően nem gyakorolhatja a Vevő az elállás jogát: olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható a rendeletben meghatározott 14 napos elállási időtartam alatt is lehetséges ingadozásoktól függ.

Ha a vevő - helyszíni átvét esetén - az elállási jog határidejének lejárta után 2 héttel sem veszi át az árút, és írásban sem jelezte az árú átvételének konkrét időpontját, úgy az eladó a 2. hét lejárta után a megrendelést automatikusan sztornírozza.

Nem élhet az elállás jogával a Vevő, ha a megrendelt termék a Vevő – írásban egyeztetett -egyedi igényének megfelelően készült el.


Az elállás joghatásai:


Ha Ön eláll a szerződéstől, az Öntől beérkezett minden kifizetést haladéktalanul, de legkésőbb az Ön e szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről szóló értesítésének kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítünk, ideértve a szállítási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos szállítási módtól az Ön döntése alapján történő eltérésből adódnak.) A visszatérítés során ugyanazt a kifizetési módot alkalmazzuk, mint amelyet Ön az eredeti ügylet során alkalmazott, kivéve, ha Ön más kifizetési módhoz kifejezetten beleegyezését adja; mindenesetre ezen visszatérítés következményeképpen Önt semmilyen díj nem terheli.

Abban az esetben, ha Ön a rendeléskor olyan terméket rendelt meg, amely a megrendelés pillanatában nem volt raktárkészleten, erről írásban (e-mail) tájékoztatást kapott és a tájékoztatásban közöltük Önnel, a termék várható beérkezési idejét valamint nettó árát és azt Ön jóváhagyólag írásban tudomásul vette (e-mail) – amely tudomásulvétel – egyben felhatalmazza az eladót a termék beszerzésére. A fenti esetben Ön nem élhet már az elállás jogával.

45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 23 §. (4) bekezdés rendelkezésének megfelelően a termék adás vételére irányuló szerződés esetén a vállalkozás mindaddig visszatarthatja a meghatározott (visszafizetendő) összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.

- Az elállás joga a Kontel.hu web-áruházban vásárolt termékekre vonatkozik. Az elállás joga csak akkor érvényesíthető, ha a Vevő bontatlan vagy bontott, de hiánytalan csomagolásban, sérülésmentesen visszajuttatja az árút az eladó címére a vásárláskor kapott számla csatolásával . Az elállás joga nem érvényesíthető a hiányosan, sérült állapotban visszaérkező termékekre, amennyiben a termék károsodása azután keletkezett, hogy a Vevő átvette azt.

Az Eladó követelheti a Vevőtől a termékben, termékekben okozott kár megtérítését, amennyiben a kár a nem rendeltetésszerű használatból, a termék nem megfelelő kezeléséből adódott.

A szerződéstől való elállás esetén – ha Ön az árút már átvette, illetve a futárszolgálat az árút Önnek kiszállította – az árú visszaszállításának költségét Önnek kell megfizetnie! 45/2014 (II.26) Korm. rendelet 11.§ j. bekezdés.

45/2014 (II.26) Korm. rendelet 11.§ j. bekezdés rendelkezése szerint a termék postai küldeményként nem küldhető vissza..

 

A felelősség korlátozása:

Az Eladó nem felelős az alábbiakért:

- Az Eladó nem vállal felelősséget bármely okból a termék használata során jelentkező károkért.

- Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, amely megakadályozza a web-áruház akadálytalan működését és a web-áruházban történő vásárlást.

- Az Eladó nem vonható felelősségre semmilyen vis-major esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatban, amely nem az irányítása alatt áll.

Garancia:

Az Eladó a web-áruházban található egyes termékekre garanciát vállal. A garancia az Eladó által kibocsátott számla bemutatásával érvényesíthető. Az Eladó kizárólag minőségi hibákért vállal garanciát, az egyéb, a használat során vagy nem rendeltetésszerű használatból eredő károsodásokért garanciát nem nyújt és felelősséget nem vállal. Amennyiben a Vevő a web-áruház választéklistájában számítástechnikai terméket, vagy számítógép kiegészítőt vásárol, akkor a törvényi előírásoknak megfelelően 1 év jótállást vállal az Eladó. Az új tartós fogyasztási cikkekre a jogszabály egy éves jótállási határidőt ír elő, amely az átadás vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

A jótállás alá tartozó termékek esetében, ha a fogyasztó a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az Eladó nem választhatja az áru kijavítását, hanem köteles a meghibásodott árut - amennyiben van ugyanolyan árucikke - előzetes vizsgálat nélkül azonnal kicserélni. Ha a fogyasztási cikk átmenetileg nincs az Eladó üzletében vagy raktárában az Eladónak törekednie kell arra, hogy a kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Hibás teljesítés esetén a fogyasztó nemcsak szavatossági, illetve jótállási igényt érvényesíthet, de kérheti a hibás teljesítéssel okozott kára megtérítését is.

A garanciális csere terméket az Eladó - ha lehetőség van rá - a telephelyén adja át a vevőnek, ha erre nincs lehetőség az Eladó a saját költségén juttatja el a terméket a Megrendelőnek.

Az Eladó követelheti a Vevőtől a termékben, termékekben okozott kár megtérítését, amennyiben a kár a nem rendeltetésszerű használatból, a termék nem megfelelő kezeléséből adódott.

Adatkezelés:

A Kontel Kft., mint a web-áruház üzemeletetője kijelenti, hogy a web-áruházba regisztrált ügyfelek adatait bizalmasan kezeli. Az adatokat harmadik személynek nem adja át, kivételt képeznek ez alól az államigazgatási szervek által hivatalos megkeresés útján adott adatszolgáltatás. A Kontel Kft. az adatbázisában szereplő adatokat kimondottan és elsősorban a kereskedelmi tevékenysége és saját információinak (reklám) használja fel. A Kontel Kft. web-áruház adatbázisa védett, mások által nem hozzáférhető adathordozókon vannak tárolva.

Az Eladó a tudomására jutott adatokat az  "Személyes adatok védelméről" szóló 1992. évi LXIII. törvény és a Kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló az 1995. évi CXIX. törvény előírásainak megfelelően kezeli, ezeket az adatokat kizárólag a megrendelés, hibaelhárítás és egyéb, az ügyfél által megjelölt célok kielégítésére használja fel. 

A megrendelés során az Eladó olyan adatot kér- név, cím, telefonszám-, amely szükséges az Ön számlájának megfelelő kiállításához, valamint a megrendelt árucikk pontos kiszállításához. A hibásan megadott vagy hiányos adatokból eredő kellemetlenségekért vagy ilyen okból a teljesítés elmaradásáért Eladó felelősséget nem vállal.

 

 

Jogi nyilatkozat

 

Eladó kijelenti, hogy tevékenységét a jogszabályoknak megfelelően látja el, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény, valamint a kereskedelmi tevékenység végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet szabályai szerint működik.

A vitás kérdésekben az Eladó és a Vevő a Ptk.-ban foglaltak szerint jár el.

Panaszügyintézés:

A Kontel Kft  békéltető testületi eljárásban is együttműködik. A Békéltetői Testülettel kapcsolatos információk és a Békéltetői Testületek elérhetőségei ide kattintva tekinthetők meg (pdf formátumban).

Az online vitarendezési platform is rendelkezésükre áll, melyhez szükséges vállalkozásunk e-mail címe is, ami  info@kontel.hu.

Az online vitarendezési platform felhasználható a vitás kérdések rendezéséhez, valamint az online vitarendezési platform felhasználható az online adásvételi és szolgáltatási szerződésekből eredő fogyasztói jogviták rendezéséhez.

 

ODR

link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

 

A Megrendelő észrevételeit, a web-áruházzal illetve működésével kapcsolatos kérdéseit, panaszait a következő elérhetőségeken teheti meg:

Telefon:370-3709, 369-1772. 370-0859 (hétfő-csütörtök 7-16 , péntek 8-14 óra között)

E-mail: kontel@t-online.hu, info@kontel.hu

Levelezési cím:1043 Budapest, Munkásotthon u. 33-39

Az Eladó a megjelölt elérhetőségeken beérkezett kérdésekre, megkeresésekre 3 munkanapon belül válaszol.

 

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint.